Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nordic Entrepreneurship Hubs

Genom samarbete mellan Sverige och Danmark vill projektet Nordic Entrepreneurship Hubs bidra till att fler studenter startar företag. Likaså att studentföretagen är verksamma i en gränsöverskridande miljö.

I både Danmark och Sverige erbjuder universitet och andra verksamheter stöd till studenter som vill starta företag. Nordic Entrepreneurship Hubs vill säkra ett bättre användande av inkubatorerna. På så sätt ska man skapa mer målinriktade förutsättningar för studenter att starta framgångsrika och skandinaviska företag. Genom att hjälpa verksamheterna att nätverka, samarbeta och lära av varandra hoppas projektet nå sitt mål.

- Redan i våra inledande dialoger upplevde alla partner att det finns mycket som vi kan mötas i, och att vi borde bli bättre på att samarbeta över Öresund. Det finns ett stort utbud av insatser som hjälper studenter att starta företag, men det har saknats ett gränsöverskridande samarbete som vill utveckla och integrera tillväxtpaketen mellan organisationerna i vårt nätverk. Det är vad vi vill göra, säger kommunikationsmedarbetare Mikkel Langer.


Samarbete skapar synergier

Målet är att skapa synergier över gränserna, såväl som tvärs över olika ämnesområden. Nordic Entrepreneurship Hubs har märkt att det finns olika traditioner och metoder för att stötta studenter att starta företag. Nu arbetar man för att identifiera dessa för att sedan kunna ta nästa steg i projektet.

- Något som vi har sett är att man i Danmark har en tendens att starta fler företag än i Sverige, men att man i Sverige startar mer framgångsrika företag. Där finns exempelvis något som vi behöver undersöka. Det kan bero på kulturella skillnader, som att danskar kanske vill göra saker snabbare och svenskar gärna planerar mer. Sådant hoppas vi kunna identifiera för att skapa ett mervärde i samarbetet.


Öka den skandinaviska förståelsen

Projektet skapar även en möjlighet för studenter att arbeta i en internationell såväl som tvärvetenskaplig miljö. Även om Danmark och Sverige ligger nära varandra, så finns det kulturella skillnader inom såväl entreprenörskap som inom utbildningsinstanser. Genom att studenterna kan få hjälp i sitt grannland vill projektet bidra till att studenterna känna sig hemma i ett skandinaviskt företags- och utbildningsklimat även efter studierna.

- Om studenterna blir exponerande för de olika kulturerna så är det värdeskapande. Det är också en möjlighet att få erfarenheter av utländska företagssystem i ett pedagogiskt sammanhang.


Mål att bidra till tillväxt

Projektets fokus ligger på att upprätta och stärka samstämmigheten mellan dess partner på ett flexibelt sätt, så att projektet så småningom även kan omfatta andra deltagare, både andra utbildningsinstitutioner och privata inkubatorer. Under projektperioden har man också som mål att underlätta för studentföretag att få tillgång till nödvändiga faciliteter, kontorsplatser och nätverk. Projektet hoppas att studenter som vill ha hjälp att starta företag även i framtiden på ett enkelt sätt ska kunna få hjälp i både Danmark och Sverige.

- Vi tror inte att det är bra att företagsfrämjande insatser för studenter i de båda länderna är frånkopplade varandra, utan det är bättre om vi kan arbeta tillsammans. I slutändan kan det bidra till att skapa en hållbar tillväxt i regionen, säger Mikkel Langer.

Projektet är avslutat