Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0

Rejsen fra startup til levedygtig etablering er en seriøs udfordring for mange unge iværksættere. Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 har de overordnede mål at hjælpe unge iværksættere, der går fra startups til levedygtige etableringer.

Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 er en videreudvikling af det netop afsluttede projekt, Nordic Entrepreneurship Hubs, et grænseoverskridende dansk-svensk samarbejde, hvor udbydere af videregående erhvervsuddannelser gik sammen om at udvikle nye metoder for at hjælpe studerende med starte egne virksomheder enten under eller efter studiet. Projektet vil udvikle og støtte unge iværksættere i og på tværs af Øresundsregionens videregående uddannelsesinstitutioner og vurderes til stærkt at bidrage til programmets indsatsområde Beskæftigelse.

Frem for at udelukkende fokusere på unge studerende i pre- start-upfasen, vil det nye projekt i højere grad fokusere på de, der går fra start-up til levedygtig etablering.

Fra start-up til levedygtig etablering

Mange unge iværksættere, der lykkes med at få en succesfuld startup eskalering, opnår ikke kraftig eskalering i omsætning og antal af ansatte. Den udfordring ønsker projektet at løse. Gennem arbejdet med unge studenteriværksættere i projektets tidligere fase blev en række overskyggende udfordringer, der står i vejen for studenterstart-ups udvikling mod skalering, afdækket. Disse udfordringer og mangler vil NEH 2.0 løse og bidrage til, ved at videreudvikle det tværinstitutionelle og tværregionale samarbejde. På tværs af et udvidet NEH-netværk vil en svensk og tre danske partnere i fællesskab udvikle en række støtteforanstaltninger, der skal højne sandsynligheden for at skabe levedygtige startups med potentiale for skalering. Samarbejdspartnerne i projektet har allerede etablerede tværregionale samarbejdsrelationer; et stærkt videngrundlag; dybdegående kendskab til pre-startup-målgruppen og skræddersyede tilbud til disse, og et pre-startup-vækstlag, der kan tages udgangspunkt i

Disse udfordringer vil NEH 2.0 løse

NEH 2.0 vil adressere fem udfordringer, som NEH 1.0 afdækkede stod i vejen for de unge iværksætteres udvikling fra start-up til succesfuld etablering:

  • Manglende viden om eller adgang til de rådgivnings- og udviklingsmuligheder, som de regionale økosystemer rummer.
  • Et flertal af soloentreprenører og monofaglige teamsammensætninger med lavere chance for levedygtig etablering og skalering.
  • Behov for større markeds- og kundeforståelse samt netværk med industrien.
  • Manglende ressourcer for at skalere og få flere færdigheder uden for det stiftende team.
  • Manglende viden om, hvordan man understøtter og opmuntrer til vækst og skalering

 

Projektet är avslutat