Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nordisk Jobstart+

Projektet Nordisk Jobstart+ vill skapa möjligheter för unga som söker arbete, men också lösa rekryteringsproblem för arbetsgivare. Det gör de genom att matcha unga arbetssökande med arbetsgivare över gränserna mellan Danmark, Sverige och Norge.

Enligt Nordisk Jobstart+ är det för få unga arbetssökande som söker sig över de nordiska gränserna när de letar arbete. Det vill projektet råda bot på och därigenom minska arbetslösheten bland unga i länderna.

- Ett av de viktigaste argumenten för vårt projekt är att om du inte kan få ett första jobb i ditt hemland så behöver du kanske tänka utanför boxen och flytta, innan du kan komma hem och jobba med det du vill. Där vill vi hjälpa till, säger Morten Meyer Jørgensen, projektledare för Nordisk Jobstart+.


Underlättar för båda parter

Projektet arbetar vidare efter det tidigare projektet Nordjobbs grundkoncept. En av skillnaderna är att målgruppen nu är arbetssökande under 30 år med eftergymnasial utbildning, så väl de med kortare utbildning som de med en längre akademisk utbildning. Genom partners såsom arbetslöshetskassor och arbetsförmedlingar, men också bemanningsföretag och andra potentiella arbetsgivare vill projektet identifiera arbetslösa och matcha dem med arbetsmöjligheter, och på så vis lösa utmaningar för båda parter.

- Vi vill försöka matcha efterfrågan från speciellt Norge med utbudet av arbetskraft i de två andra länderna, men förflyttningen kan gå alla tre vägar. Det som är intressant är att undersökningar från Norge visar att de har en del rekryteringsproblem för att få kvalificerade ansökningar, och det kan vi matcha.


Utbildar för att förenkla arbetssökandet

Bland annat kommer Nordisk Jobstart+ att identifiera och informera arbetssökande och potentiella arbetsgivare. Likaså ska projektet underlätta för dem som vill söka arbete i ett annat land genom en två veckor lång kurs i att skriva CV, söka arbete och i kulturskillnader mellan länderna. Därefter matchas de mot lediga ställningar som finns i projektets databas. Att delta innebär dock ingen garanti för att få ett nytt jobb, men fler dörrar öppnas. Den som sedan flyttar till ett annat land för att arbeta kommer att få hjälp med att hitta boende, med försäkringar och med andra praktiska frågor. Det kommer också att göras insatser för att man ska trivas i det nya landet.

- Vi kommer att lägga stor vikt vid att de unga inte känner sig helt förvirrade när de flyttar till ett annat land, istället kommer vi att försöka få dem att känna sig som hemma genom att exempelvis erbjuda kulturutbyte och annat stöd.


350 arbetssökande ska delta

Nordisk Jobstart+ hoppas att unga ska se det här som en möjlighet för att skaffa sig meriter och nya erfarenheter. Målet är att 350 arbetssökande ska ha genomfört projektet. Ytterligare en målsättning är att skapa en så pass bra modell att den kommer att leva vidare efter projektets slut.

- Grunden är att det är viktigt att det finns en gemensam kulturförståelse över gränserna. Men det innebär också en möjlighet att få nya kompetenser för arbetsplatserna, och för de unga är det en möjlighet att få ny erfarenhet, att lära sig ett språk och att kunna göra någonting som man inte är van vid, men slutligen är det avgörande att vi kommer skapa fler arbetstillfällen, säger Morten Meyer Jørgensen.

Projektet är avslutat