Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Öresund Match

Endast 10 procent av innovativa små och medelstora företag samarbetar med universitet och andra kunskapsinstitutioner i Öresundsregionen. Det vill projektet Öresund Match ändra på.

För utvecklingen av Öresundsregionen är det viktigt att bättre omsätta den starka forskning och kunskap som finns i regionen till innovation och tillväxt i företag.

Därför kommer Öresund Match att granska 100 små och medelstora företag för att se vilket behov dessa har av samarbete och kunskap från olika kunskapsinstitutioner. Förväntningen är att 40 av dessa företag kommer att etablera konkret samarbete med forsknings- och universitetsvärlden.

Öresund Match vill inte bli en ny aktör utan istället stärka samarbetet mellan befintliga aktörer i Öresundsregionen. Projektet vill skapa en gemensam inkörsport för företagen till kunskapinstitutionerna och bygga upp kompetens och kapacitet för näringsliv och kunskapsinstitutioner för att kunna matcha och skapa samarbeten mellan företag och forskarvärlden.

Projektet är avslutat