Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Öresundsmetro - en del av Greater Copenhagen Trafikcharter

Öresundsmetron är ett projekt i samarbetet mellan Köpenhamn och Malmö och centrala intressenter på bägge sidor av Öresund, som jobbar för att realisera en metro mellan städerna.

Köpenhamn och Malmö har unika möjligheter att som delar i en gränsöverskridande storstadsregion ta ytterligare steg mot att fungera mer effektivt, erbjuda invånarna bättre service och företag goda möjligheter att utvecklas och skapa jobb. Det behövs pålitliga, bekväma och robusta transportsätt ikke kun for borgerne i de to byer, men for hele Greater Copenhagen. Det behövs en Öresundsmetro.

Tidigare fasers utredningar har visat att Öresundsmetron är tekniskt genomförbar och ger en stor nytta. Intressentanalysen från projektet Öresundsmetro fas III visar att kännedomen om Öresundsmetron är låg hos intressenter och beslutsfattare på regional och nationell nivå. Därför fortsättar projektet i fas IV för att mogna och finslipa Öresundsmetrons effekter och potentialer för beslutsfattare med hänsyn till att säkra en sammanhängande och välfungerande arbetsmarknad i hela Greater Copenhagen.

 

Projektet är avslutat