Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Öresundsmetro - fas 3

Pendlingen över Öresund ökar. Projektet Öresundsmetron arbetar för att förebygga kapacitetsproblem och planerar för framtida metrotåg.

Det finns en vision om att Malmö och Köpenhamn ska fungera som en gemensam storstad. Det kräver i sin tur att pendlingen över Öresund är snabb och smidig. Projektet Öresundsmetron arbetar för att städerna ska knytas samman ytterligare genom en tunnelbana tvärs Öresund, och ska förutse vilka behov som kommer att finnas på sträckan.

– Ska vi kunna fungera som en storstad så behöver vi kopplas samman ännu mer och vi måste öka resmöjligheterna med snabbare resor, säger Malena Möller, projektledare för Öresundsmetron och trafikstrateg i Malmö stad.

Pendling för starkare region

Flera utredningar visar att Öresundsregionen blir mer internationellt konkurrenskraftig ju tätare Danmark och Sverige arbetar. Det kan attrahera arbetskraft och koppla samman högskolor och universitet. Men mer samarbete kommer också att öka trycket på järnvägen. Redan idag ser man nämligen hur det kommer att uppstå problem på grund av den nya järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Danmark under Femern bält, vilken gör att fler godståg kommer att passera över Öresundsbron. Att förhindra kapacitetsproblem här är dock viktigt för utvecklingen av regionen.

– För den som ska arbetspendla blir det hämmande om man inte kan resa när man vill, om tågen inte går i tid eller är fulla. Det kan hindra folk från att ta ett jobb i det andra landet och det vill vi inte riskera.


God framförhållning

Projektets huvudfokus är det förslag som finns på att bygga en metro tvärs över Öresund. Det kommande arbetet bottnar i två tidigare projekt där Malmö stad och Köpenhamns kommun har undersökt var Öresundsmetron bör placeras, hur den kan bidra till integration samt vilka effekter den kommer att skapa på såväl miljön som ekonomin i regionen. Nu arbetar man vidare genom att fördjupa sig i hur Öresundsmetron kan kopplas ihop med de kommande höghastighetstågen i Sverige och hur den kan byggas för att minimera miljöpåverkan och samhällskostnader. En annan viktig del är att hitta var i Köpenhamn och Malmö som det är lämpligt att koppla metron vidare. Och även om ingen tidslinje finns än så är det viktigt att börja redan nu.

– Sådana här stora infrastrukturprojekt tar väldigt lång tid att genomföra, så vi måste börja utreda och förebereda i tid. På det här sättet går det snabbare att bygga när det väl finns klartecken för metron.


Lär av varandra

Eftersom den framtida metron ska knyta samman länderna ser Malena Möller som en självklarhet att Malmö och Köpenhamn de arbetar tillsammans. Hon är glad för det hon lär sig av sina danska kollegor.

– Vi lär oss mycket av varandra angående möjligheter och utmaningar, och det ökar inte bara förståelsen för det här projektet utan förståelse för varandra.

Projektet är avslutat