Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

ÖreXund - Exkubator för kooperativt och hållbart företagande

Ett starkare kooperativt näringsliv i Öresundsregionen kan bidra till att stärka demokrati, vara ett steg mot omställning till hållbart företagande och hållbar tillväxt.

Kooperativt företagande är ett entreprenörskap som sker på jämlika villkor. Ägande och styrning sker demokratiskt och det finns fokus på hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

I dag saknas en gemensam struktur för att stötta kooperativt och hållbart entreprenörskap i Öresundsregionen. Projektets huvudsakliga mål är att öka sysselsättningen i Öresundsregionen genom att etablera ett samarbete över sundet som ger kooperativen en starkare ställning i näringslivet.

Exkubator för kooperativ i Öresundsregionen

Projektet ska starta en exkubator för kooperativ i Öresundsregionen som kan stötta entreprenörer och små företag att starta eller utveckla sitt företagande. Det vässar regionens erbjudanden kring hållbarhet och kooperation, utvidgar nätverk och kan erbjuda entreprenörer en ny tjänst - att hjälpa dem öppna dörrar till nya marknader över sundet.

Samarbeten med universitet och företagsfrämjande

Kunskapen om kooperativa affärsmodeller är generellt sett är låg. Det finns brist på kunskap kring juridiska och finansiella regler för kooperativ. Det skapar osäkerhet och företagsrådgivare avråder ibland entreprenörer från att starta kooperativ. Därför fokuserar projektet på att bygga strategiska samarbeten med universitet och högskolor, samt organisationer inom det företagsfrämjande systemet för att utbilda dem i grunderna i kooperativt företagande.

Projektet är avslutat