Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Pendlerbroen

Projektet Pendlerbroen vill locka ungdomar att bor kvar och arbeta i sina respektive regioner. Genom digital och fysisk pendling för såväl arbete som utbildning hoppas regionerna bli mer attraktiva.

Att arbetspendla är vanligt, mindre vanligt är det att pendla som student. Det här vill projektet Pendlerbroen förändra, och på så sätt vill de öka sysselsättningen och attraktionskraften i Kattegat och Skagerrak-regionen.

– Vi i de olika regionerna har liknande utmaningar eftersom vi alla ligger i utkantsområden. Därför behöver vi samarbeta om vår framtida arbetsstyrka. Vi ser en fördel i att vår kommande arbetskraft kan arbeta tvärs över landsgränserna, och på det sättet utveckla hela området, säger Charlotte Heigaard Jensen, projektledare för Pendlerbroen och utvecklingskonsult på Professionshøjskolen University College Nordjylland.


Fokus på digitalt arbete

Tillsammans ska projektets partners kartlägga de behov som finns i de olika kommunerna, och sedan samarbeta med Högskolan Väst och University College Nordjylland,  som ska utveckla och anpassa sina utbildningar mot de identifierade behoven. För att stärka kommunerna arbetar projektet även för att öka både den digitala och fysiska pendlingen av studenter.

– Vi har problem med att våra ungdomar flyttar ifrån våra regioner när de är klara med sin utbildning. På det här sättet kan de stanna kvar och vi hoppas at vi kan attrahera vår arbetskraft så att alla inte flyttar till större städer, säger Charlotte Heigaard Jensen.

Lars Busk Jørgensen, som deltog i förprojekten till Pendlerbroen, fliker in.

– Vi ser också att projektet ska vara med och bidra till att utbildningarna förbättras och att vi ökar sysselsättningen av kvalificerad arbetskraft i de verksamheter och kommuner som deltar i projektet.


Praktisera i annat land

Insatserna kommer de att stärkas genom samarbete över gränserna. En viktig del av projektet är att utveckla undervisningsmodeller som gör det enkelt för studenter att praktisera i andra länder än deras studieland. Här ska kommuner och näringsliv bidra med att kartlägga vilka behov som finns. Genom att implementera ett pendlartänk redan under utbildningen hoppas man att studenterna blir vana vid att arbeta på flera skandinaviska språk. Projektet innebär också att utbildningarna ska vidgas över gränserna, genom att exempelvis lärare undervisar i flera länder eller att lektioner kan genomföras digitalt och därmed i båda länderna samtidigt.

– Vi vill göra våra utbildningar bättre och mer relevanta, samtidigt som vi ser många möjligheter med att kunna stötta varandra i det dagliga arbetet, säger Lars Busk Jørgensen


Digital arbetsbank

Ytterligare en idé som projektet arbetar med är att utveckla en bank utbud och efterfrågan av digitala kompetenser som de deltagande kommunerna och verksamheterna kan använda. På så sätt kan organisationerna få digital kompetens även när de inte har möjlighet att anställa en heltidstjänst, utan gemensamma tjänster kan skapas över gränserna.

Projektet är avslutat