Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Reconcile

Hur kan energianvändningen i offentliga byggnader bli mindre och hur kan politik och riktlinjer utformas för att göra skillnad för samhället? De frågorna ska Reconcile arbeta med över gränsen.

Många skandinaviska kommuner har framgångsrikt minskat energianvändningen under drift enligt EU:s krav, speciellt under de senaste 5–10 åren. Dock inte alla och inte maximalt. Det är också viktigt att på längre sikt hantera frågan om "den inbäddade energin" - energiförbrukningen som uppkommer redan vid byggstart. I dagsläget används mer än hälften av energin relaterad till en byggnads livslängd, redan i byggfasen.

Projektet Reconcile ska svara på frågorna om hur energianvändning i offentliga byggnader kan minskas och hur politik och riktlinjer kan utformas, och kunskap delas mellan intressenter så att det gör skillnad för samhället.

Projektet pekar på att användningen av stål och betong kräver mycket energi under produktionsfasen och är också energikrävande under själva byggfasen. Projektet ska studera och utveckla goda exempel för att minimera driftenergi och hitta rätt balans mellan nyproduktion och renovering av byggnader. Projektet ser två scenarier: att bygga med lättare konstruktioner och att ta vara på byggnader och byggkomponenter för återbruk.

Projektet har delat in sina aktiviteter i tre delar:

  • Goda rutiner för energioptimering under drift
  • Valet mellan nya byggsystem och gamla
  • Energieffektiva lätta konstruktioner

Ett av målen med projektet är att komma fram till en god praxis. Därefter ska den spridas vidare, så att den blir tillgänglig för fler i ÖKS-regionen än de deltagande kommunerna och universitet som är partner i projekten.

Projektet är avslutat