Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

ReproUnion

Genom att främja forskning och utveckling inom reproduktion i Öresundsregionen vill projektet ReproUnion besegra infertilitet. Bland annat ska cirka 20 nya forskningsprojekt säkerställa det.

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i både Sverige och Danmark. Men istället för att varje land utvecklar metoder var för sig, anser projektet ReproUnion att länderna snabbare hittar lösningar om de arbetar tillsammans.

– Det finns stora möjligheter med synergier över gränserna. Genom att arbeta tillsammans kan vi bedriva stora forskningsprojekt och samordna vår kunskap. För de symptom som få patienter har så finns det heller ingen anledning att starta behandlingar på båda sidor av Öresund, i stället finns det stora fördelar med att koncentrera det arbetet på ett ställe, säger Aleksander Giwercman, en av initiativtagarna till ReproUnion och professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet och fortsätter:

– Våra länder är ganska små var för sig, och det är därför oerhört betydelsefullt att vi tillsammans kommer upp i en större kritisk massa gällande kompetens och patientunderlag för forskning.


Viktigt för samhället

Cirka 15 till 20 procent av alla par i västvärlden har problem med att skaffa barn. Aleksander Giwercman anser att det är en folksjukdom likt andra och är viktigt att förebygga ur såväl medicinsk som samhällsekonomisk synpunkt.

– De här behandlingarna är ganska dyra och inte så effektiva. Patienter behöver dessutom ofta gå igenom många behandlingar och vår förståelse kring varför så många har problem är för låg. Om vi vill förebygga ofrivillig barnlöshet måste vi först skaffa oss bättre förståelse, säger han.

Öresundsregionen ligger dessutom i framkant gällande reproduktionsforskning, vilket är en bra utgångspunkt för att satsa på att bli världsledande inom fältet.

– Lyckas vi med det blir inte bara forskarna glada, utan även patienterna. Det är också bra rent samhällsekonomiskt eftersom det kan leda till samarbete med industrier som i sin tur kan leda till mer effektiva och billigare behandlingar samt nya arbetstillfällen.


Synergier över sundet

Projektet bottnar i två inledande samarbetsprojekt. Det tredje projektet ska nu på allvar färdigställa visionen om ett gränsöverskridande gemensamt reproduktionsmedicinskt center. Det här kräver fler forskare och fler forskningsprojekt. Projektet ska leda till minst 20 forskningsprojekt och 25 forskningstjänster. De arbetar även för att inkludera yngre forskare och därmed säkerställa att kompetensen lever vidare.

– När vi har valt ut de forskningsprojekt som vi ska profitera har vi fokuserat på de projekt där vi kan uppnå synergier med att arbeta över gränserna, och där vi kan tillföra olika kompetenser.


Fokuserar på förståelse och förebyggande arbete

När projektet avslutas är målet att ha stärkt samarbetet med näringslivet och förenklat för patienter att få vård i båda länderna. Dessutom hoppas de att många internationella aktörer blickar mot Öresundsregionen för inspiration.

– Vi hoppas att vi kan förebygga och förbättra behandlingen av ofrivillig barnlöshet och ha bättre förståelse kring varför det inträffar. Reproduktionsstörningar är en folksjukdom som många andra och är viktigt att arbeta med, säger Aleksander Giwercman.Vill du veta mer om ReproUnion? Klicka här för ett kortare videoklipp om projektet. Länk till annan webbplats.

Projektet är avslutat