Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

ReproUnion 2.0

Universitet och sjukhus i Öresund gör gemensam sak för att lösa fem globala utmaningar kring fertilitet.

Projektet har tre tidigare Interreg-projekt som föregångare och partnerskapet anser sig ha hittat en fungerande, gränsregional samarbetsstruktur mellan klinik och akademi.

Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par. Därmed är infertilitet lika vanligt förekommande som exempelvis diabetes, konstaterar projektet. I framtiden kommer fler att drabbas av infertilitet bl.a. på grund av ålder, livsstil och miljöpåverkningar.

Projektet har som mål att arbeta med fem globala fertilitetsutmaningar som är patientorienterade och har stor samhällsnytta om de blir lösta:

  1. Förbättring av manlig fertilitet: Öka förståelsen för hur livsstils-, miljö-, och genetiska faktorer påverkar manlig fertilitet med målet att utveckla specialiserade behandlingsmetoder samt förebyggande insatser.
  2. Optimering av reproduktionsbehandling av infertila par: Utveckla nya billigare och mer effektiva tekniker för assisterad befruktning för att minska samhällets kostnader och reducera påfrestningen som kvinnor exponeras för i samband med provrörsbefruktning.
  3. Bevarad ovariefunktion: Minska sjukdomars och behandlingars negativa påverkan på fruktbarheten genom ökad kunskap kring ovariets funktion.
  4. Prevention av infertilitetsrelaterad morbiditet: Undersöka hur infertilitet kan fungera som tidig markör för de vanligaste folksjukdomarna som skulle kunna förhindras genom tidiga förebyggande insatser.
  5. Förebyggande upplysningsinsatser för att stödja familjebildning och förhindra reproduktiva sjukdomar: Öka informationen i samhället om hur livsstilsfaktorer påverkar den reproduktiva förmågan och möjligheterna att bilda familj; information som är viktig att beakta i relation till politiska beslut och myndigheters arbete för att minimera negativa samhällseffekter.

Projektet är avslutat