Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

RSMP Nordic

Restider kan bli kortare och antalet stopp för rött ljus färre med RSMP Nordic. Projektet ska arbeta för att skapa en gemensam samarbetsorganisation kring system för trafikledning och trafiksignaler.

Projektets mål är att främja grön mobilitet och att reducera CO2-utsläpp i Öresundsregionen. Detta genom att stärka det regionala samarbetet om RSMP och ITS-lösningar baserade på RSMP.

RSMP (Road Side Message Protocol) är en öppen standard för kommunikation mellan ITS (Intelligenta transportsystem) - utrustning, trafikledningssystem och trafiksignaler. ITS-lösningar kan medverka till att minska restid och antalet stopp.

Trots att RSMP används i både Sverige och Danmark finns ingen samarbetsorganisation som kan dela kunskap och koordinera utvecklingsaktiviteter kring RSMP och lösningar baserade på den standarden. Projektet vill grundlägga en samarbetsorganisation som kan styra och utveckla RSMP-standarden.

Samarbetet ska också användas som ett plattform för gemensam input till det pågående EU-arbetet med att harmonisera och standardisera tekniska protokoll relaterade till ITS och trafiksignaler.

Genom att utveckla en gemensam protokollstandard och ITS-lösningar minskar drift och underhåll av trafiksignaler. På sikt förväntas ITS-lösningarna kunna minska antalet rödljus genom att realtidsdata från trafiksignaler används i fordon.

Projektet är avslutat