Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Samskabende Grøn Omstilling

Medborgarna är nödvändiga för en lyckad omställning mot förnybar energi. Det anser projektet Samskabende Grøn Omstilling. Nu vill de ta ett steg tillbaks och undersöka hur medborgarna engageras bäst.

Enligt projektet Samskabende Grøn Omstilling kan det vara svårt att få med medborgare på det gröna tåget. För att engagera dem i omställningen till förnybar energi vill projektet därför hitta nya metoder för att nå ut till och engagera medborgarna.

– Som vi ser det så behöver samhället gå igenom stora omställningar när det gäller förnybar energi, och det kan vi enbart göra om vi har medborgarna med oss, säger Thomas Jensen, projektledare för Samskabende Grøn Omstilling.

Lisbeth Eeg, ansvarig för projektets kommunikation, tillägger:

­– Vårt projekt har stort fokus på samskapande, att vi tillsammans skapar den väg vi ska gå. När det gäller förnybar energi har man tidigare främst anordnat medborgarmöte sent i processen där medborgare har fått komma till tals, då det ofta redan har tagits beslut. Vi vill istället försöka få med medborgarna i hela processen så att de är med och skapar planen.


Kommunikation ska involvera

För att väcka engagemang och då samsyn i frågorna är kommunikation en stor del av projektet. Med hjälp av det kan kommunerna få förståelse för, och kunskap om, invånarnas situation, vad som är svårt för dem och vad som driver dem till grön omställning, samtidigt som kommunerna kan kommunicera sina utmaningar.

– Vi kan till exempel inte gå in och göra något i medborgarnas hem, därför är det avgörande att vi får med dem från början. Där är kommunikationen jätteviktig i vårt projekt, säger Lisbeth Eeg.


Idéer testas genom konkreta fall

Projektet involverar dessutom universitet och forskare för att få ytterligare svar på hur man kan engagera medborgare. Genom fyra case inom oljeuppvärmning, solenergi, grön transport och intelligenta mätinstrument för medborgarna kommer projektdeltagarna att testa de metoder och verktyg som tas fram. Casen ger även en bra helhetssyn över hur omställningen till förnybar energi fungerar bästa för flera typer av energi.

– Vi vill ta fram metoder och verktyg som verkligen når ut till medborgarna. De ska innehålla verktyg kring hur man som kommunal medarbetare kan arbeta med de här frågorna, säger Thomas Jensen.


Olika synsätt förnyar

Att kommuner i både Danmark och Sverige arbetar tillsammans, men också får hjälp från universitet, ser de som ovärderligt.

– Vi lär oss väldigt mycket av varandra, exempelvis olika arbetsmetoder och i förhållande till medborgarnärvaro och hur de andra projektdeltagarna brukar göra. Vi sitter med olika bakgrunder i projektet, och kommer med olika synpunkter vilket bidrar, säger Lisbeth Eeg.

Projektet har redan märkt av ett stort intresse från parter som inte deltar i projektet och är förväntansfulla inför att projektet kommer att ge goda resultat för den gröna omställningen.

– Att involvera medborgarna är oavhängigt för att minska de fossila bränslena och slippa importera bränsle. Med grönt bränsle har vi bättre kontroll på utvinning och användning, och det är bra för oss. Men i grund och botten är det självklart också viktigt för miljön, säger Lisbeth Eeg.

Projektet är avslutat