Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring att bygga hållbart.

Med utgångspunkt i tre case ska projektet utveckla verktyg, modeller och "best practises" för en ökad förståelse kring hur kommuner och offentliga byggherrar ska få mest hållbarhet, energieffektivitet och cirkulär ekonomi för pengarna.

Projektet följer byggnationerna i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad i Norge, Børne- og Ungeuniverset i Aalborg kommune på Jylland, samt Hoppet i Göteborgs kommun. Erfarenhetsutbytena kommer att ske under byggtiderna, mellan casen och involverade regioner.

Konkret handlar det om att titta på energiförbrukningen i anläggningsdrift, användningen av hållbara material, arkitektoniska lösningar samt energibesparande och hållbara byggprocesser.

Projektet vill kunna visa exempel på hur kommuner kan ställa krav på hållbarhet och cirkulär ekonomi i upphandling och det efterföljande samarbetet med entreprenören.

Projektet är avslutat