Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Science for society

Kunskap ska inte gå till spillo. Med det i bakhuvudet arbetar projektet Science for Society med att förvandla forskningsresultat till innovationer.

I projektet deltar fyra stora universitet som tillsammans sysselsätter tusentals doktorander och post-doktorander. Universitetens gemensamma utmaning är att alla av dem inte gör karriär inom det akademiska.

– Det är bara en liten del av dem som får en forskarkarriär, och då har vi talang som vi inte vet var den tar vägen, säger Allan Holst, projektledare för Science for Society och fortsätter:

– Det används mycket medel på forskning vilket är bra, men det vore ännu bättre om mer av den forskningen blev omsatt till innovation.


Synliggöra möjligheter utanför universiteten

Kärnan i projektet är att ta tillvara på doktorander och post-doktoranders kunskap och talang. Det vill projektet göra genom att motivera dem att börja tänka i nya banor utanför det akademiska, såsom att starta sina egen verksamheter, bli konsulter eller entreprenörer samt börja arbeta i näringslivet. Med hjälp av den riktningen tror projektet att potentialen och kunskapen i deras studier kan bli till verkliga idéer och innovationer.

– Det finns ju entreprenörskap på universitetet, men inget som är riktat specifikt mot den här målgruppen. Det är unikt med vårt projekt.

Genom att dela erfarenheter och genomföra försök ska projektet ta fram goda exempel och skapa modeller för hur doktorander kan motiveras till, men också lyckas, få kontakt med näringslivet.


Blandar fakulteter och kunskaper

För att nå dit ska projektet arrangera tre konferenser, där studenter från olika fakulteter blandas. Annars finns en tendens att tänka i samma banor, men genom att mixa fakulteter tror de att tankesätt utmanas och idéer skapas. Dessutom kommer de att arrangera kurser och träffar med näringslivet. Och precis som projektet tror att doktoranderna gynnas av att träffa andra utanför deras fält, ser även projektdeltagarna att kunskapsutbyte är en styrka i projektet. Tillsammans delar de fyra universiteten erfarenheter och kunskaper som växer till nya idéer. Deras olika kompetensers, exempelvis att Universitetet i Aarhus har undervisning i entreprenörskap, gör att projektdeltagarna kommer åt kompetens de annars saknar.

– En annan viktig poäng är att vi tillsammans uppnår en kritik massa vilket skapar nya möjligheter. På det sättet kan vi göra mer och nå fler.


Löpande utvärderingar för alla

Science for Society’s viktigaste mål är att ta fram metoder och goda exempel så att projektets idéer lever vidare och sprids till andra universitet. Eftersom projektet vill vara synligt och nå ännu fler än deltagaruniversiteten utvärderas arbetet löpande och resultatet finns tillgängligt på projektets hemsida.

– Vi hoppas att vi lyckas hjälpa fler PhD-studenter med vad de ska göra i framtiden, och att de ser andra möjligheter än en forskarkarriär. Vi tror det är sunt för dem att tänka bredare, säger Allan Holst.

Projektet är avslutat