Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Science for Society 2.0

Mer forskning ska användas för att skapa tillväxt, nytta och innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Version 2 av Science for Society ska skapa ett drivhus och facilitering för ett starkt innovations-ekosystem.

Näringsliv, forskning och utbildningsinstitutioner ska utgöra detta ekosystemet. Dessutom ska forskare tränas i entreprenörskap och en forsknings-inkubationsmiljö ska bildas för att bygga en bro mellan akademi och näringsliv. Målgruppen har utvidgas, från att fokusera på doktoranders kompetenser inom entreprenörskap, till att omfatta alla forskare.

Det överordnade målet är att öka innovation och tillväxt på tvärs i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen genom att forskning ska komma till användning genom kommersialisering och värdeskapande aktiviteter i samarbete mellan forskare och näringsliv.

Projektet är avslutat