Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

SkandELivery

Målet är att 40 företag eller kommuner ska delta i ett nätverk för rådgivning och utbyte av erfarenheter. På så vis vill projektet bidra till fler transporter med eldrivna varu- och lastbilar i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 

Projektet kommer att skapa två nätverk för att främja omställningen till eldrivna varu- och godstransporter. Nätverken ska vara öppna för kommuner och företag, som ska kunna delta utan kostnad.

Det ena nätverket ska fokusera på att hjälpa företag med kunskap om erfarenheter kring eldrivna varu- och lastbilar för att främja fler av dessa. Där ingår också kommunernas roll som inköpare av transporttjänster och miljö- och nollutsläppszoner. Där kan det handla om att fokusera på fördelarna med eldrivna transporter för allmänheten, så som minskat buller, partikelföroreningar och koldioxidutsläpp.

Det andra nätverket ska samla in och bearbeta kunskap om laddstationer och elnätet för att kunna hitta bra placeringar av laddstationer och identifiera delar i elnätet där det kan uppstå problem att tillhandahålla tillräckligt med el, när många fordon skiftar till eldrift.

En viktig del är också att visa på framtida efterfrågan av eldrivna varu- och godstransporter och ta fram en prognos, både för utvecklingen av fordon och utbyggnaden av kapacitet.

Projektet är avslutat