Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Skandinavisk Elbilsekretariat

Erfarenhetsutbyte och goda exempel ska hjälpa kommuner i Norge, Sverige och Danmark att införa elmobilitet. På så sätt hjälper projektet Skandinavisk Elbilsekretariat kommunerna att bli mer klimatsmarta.

Att börja använda ny teknik kan vara en utmaning. Elmobilitet såsom elbilar och elbussar kräver till exempel att man är uppmärksam på hur långt fordonet kan köra innan det behöver laddas igen. Det här och andra barriärer vill projektet E-mobilitet lösa.

– Den största utmaningen för elmobilitet är att det kräver arbete att börja använda den nya teknologin, det är en process i sig. Men ofta kostar det inte mer pengar, utan det kräver bara att man tänker nytt. Det är vad vi ska hjälpa till med, säger Søren Jakobsen, tf projektledare för Faellesnordisk sekretariat för E-mobilitet, som under 2017 ändrade namn till Skandinavisk Elbilsekretariat.

Erfarenhetsutbyte skyndar på utvecklingen

De nordiska länderna har kommit olika långt inom olika delar av elmobilitet. Norge har framgånsgrikt arbetat med elbilar för privatpersoner, Sverige med elbussar och i Danmark finns det kommuner som har kommit extra långt i att införa elmobiltet. Genom att samla goda exempel från de tre länderna, men också från andra framgångsrika länder, ska projektet hjälpa kommuner att implementera såväl elbilar och elbussar, som elcyklar och parkbilar.

– Vi vill också vara ett stöd för kommunerna där de kan träffa och lära av varandra, så att de kommuner som har kommit långt kan hjälpa de andra. Många gånger är det bättre att höra från en annan kommun är från oss.

Arrangemangen är dock inte enbart till för kunskapsutbyte, projektet vill också väcka debatt och diskussioner.

– Tanken är att om vi håller ett arrangemang så ska vi samtidigt ha en slags politisk vinkel på det, som att exempelvis skapa debatter om ramvillkor för elbussar eller avgifter för elbussar. På så sätt påverkar vi i olika led, säger Søren Jakobsen.

Synergier som påverkar andra

Svårigheterna med att införa och öka elmobilitet är en gemensam utmaning som de tre länderna står inför. Likväl skiljer sig problematiken något åt. I Danmark har exempelvis debatten om avgifter varit stor, men i Norge har utvecklingen gått så snabbt att man nu behöver ta ett steg tillbaks och reflektera. Genom att fungera som en kunskapsplattform hoppas projektet förenkla för kommunerna i deras införande av elmobilitet. I det långa loppet ser projektet också ytterligare effekter med att fler kommuner väljer elmobilitet.

– Om vi kan göra elmobilitet mer synligt, som att det finns många elbilar och elbussar i en kommun, så kan det också göra det möjligt för medborgarna att börja köra elbil.

Arbetar med hela kedjan

Projektets mål är att femtio kommuner ska skapa konkreta mål kring elmobilitet, exempelvis hur många elbilar de ska skaffa eller att de ska implementera elbussar. Därför kommer projektet att arbeta med hela kedjan, det vill säga från att köpa in elfordon och vilka krav som då behövs, till att få medarbetare att använda de nya fordonen. Projektet märker redan ett stort intresse och hoppas att arbetet ska bidra till en mer miljövänlig transport i regionen.

– I slutändan handlar det om att bidra till en bättre miljö. Kommuner har mål om Co2-utsläpp och partikelutsläpp i luften som de kan nå med elmobiltet och därmed skapa en bättre miljö, säger Søren Jakobsen.

Projektet är avslutat