Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Skandinavisk Elektrisk Transport System II

Projektet SETS II vill bidra till att regionernas hamnar snabbare ska ställa om till eldrift och därmed minska koldioxidutsläppen.

Projektet vill också att de mycket "miljötunga" hamnarna ska kunna lyftas fram som positiva förebilder. Ett sätt att göra det är att hitta och använda sig av effektiva, miljövänliga lösningar.

Genom att arbeta tvärs över gränserna i Danmark, Norge och Sverige kan aktörerna ta del av varandras resurser och kunskaper inom området. Samarbetet är också tänkt att resultera i en möjlighet att sprida projektets resultat så brett som möjligt.

Ett av målen under den treåriga projektperioden är att det ska finnas en elektrifieringsstrategi som alla involverade hamnar ska omsätta i konkreta lösningar. Ett annat mål är att det ska ske en substantiell minskning av koldioxidutsläpp från de hamnar som deltar i projektet.

Projektet är avslutat