Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Smart Cities Accelerator

Projektet Smart Cities Accelerator utgår ifrån ett forskningsprojekt. Med hjälp av data från det projektet, och med utgångspunkt i kommunernas behov, ska man arbete för att öka andelen av förnybar energi och säkra användandet av den.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har ett pågående forskningsprojekt som heter Smart Cities. Med hjälp av Interreg-projektet Smart Cities Accelerator kan det pågående forskningsprojektet testa sin data och sina resultat i verkligheten.

– Genom projektet får forskarna möjlighet att testa forskningen och anpassa resultatet till verkligheten och efter de riktiga behoven som finns. På så sätt kan forskarna säkra att resultatet används och se vad som fungerar och vad som inte gör det, säger projektledare Anne Marie Damgaard.

Men det är inte bara forskarna som drar nytta av projektet. De fem kommuner som ingår i projektet får hjälp att undersöka sju särskilda behov som de har identifierat inom förnybar energi och smart cities.


Olika aspekter skapar helhetsperspektiv

Projektet nöjer sig dock inte med att koppla samman forskningsinstitutioner och kommuner. I Smart Cities Accelerator deltar även jurister för att undersöka vilka lagar som begränsar den gröna utvecklingen, exempelvis inom byggområdet. Dessa ska kartläggas för att sedan informera politiker i Danmark och Sverige om dem. Likaså ska man studera vad som får medborgare att förändra sitt agerande och att ta till sig ny teknik. Genom att inkludera de olika aspekterna är målet att skapa en helhetssyn inom förnybar energi som möjliggör förändring.

– Det här arbetet är viktigt för den gröna omställningen och för att vi ska komma bort från fossila bränslen. Det är viktigt för oss människor, för att det står på den politiska dagordningen men också rent ekonomiskt. Om du kan minska energi via data så kan du också minska kostnaderna.


Samarbetet ska skapa internationellt intresse

Genom att involvera hela Greater Copenhagen anser projektet att de undersöker en så pass stor region att de också kan marknadsföra och sälja projektresultat och metoder till andra stora städer.

– Målet är att göra vår region intressant för andra delar av världen så att man kommer hit och studerar hur vi har arbetat med smart cities och hur vi har engagerat medborgarna. Vi vill skapa konkreta exempel på vad vi har testat och kunna visa på hur vi har reducerat energianvändningen med konkreta procentsatser.

De ser det gränsöverskridande samarbetet som en framgångsfaktor för projektet.

– Man kan tycka att i en region som Greater Copenhagen, som bara delas av ett sund och en gräns, så borde saker fungera på samma sätt på båda sidor sundet. Så är det inte. Vissa saker är Sverige bättre på, och andra är Danmark bättre på. Därför blir det ett fantastiskt erfarenhetsutbyte. Tvärs över länderna och tvärs över universiteten. På så sätt kan vi skapa en samlad, grön tillväxt i regionen, säger Anne Marie Damgaard.

Projektet är avslutat