Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Lantbrukssektorn står inför utmaningen att utveckla matproduktionen så att den i högre grad bidrar till att möta den globala efterfrågan på livsmedel, samtidigt som produktionen måste ske med en lägre klimatpåverkan än idag. Att bedriva lantbruk utan växthusgasutsläpp är inte möjligt, men precis som resten av samhället behöver utsläppen minska ifall klimatmålen ska nås.

Målet med projektet är att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket. Det ska i sin tur främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor.

Projektet ska uppnå detta genom att stärka naturbruksskolorna och elevernas roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. De ska stödja skolorna till att utveckla fler och bättre metoder och aktiviteter. Projektet ska bidra till att överföra kunskap och best practice över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans. 

Ett viktigt utvecklingsområde är omställningen till förnybara drivmedel för traktorer och arbetsmaskiner, och torkning av spannmål. Lantbruket har även en stor potential att genom nya odlingsmetoder.

Projektet är avslutat