Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Strategisk analys/forberedende studie af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

I en strategisk analys och förberedande studie ska projektet utvärdera om det finns grund att arbeta vidare med en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

Kortare transporttid, en stärkt försörjningssäkerhet och mobilitet tvärs över Öresund. Det är några av de positiva följderna av en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

Blir den verklighet kommer HH-förbindelsen troligen att bestå av två olika anslutningar: En vägförbindelse och en järnvägsförbindelse. Preliminära analyser utförda av regionala danska och svenska myndigheter visar att en fast HH-anslutning kommer att vara lönsam, både ekonomiskt och socioekonomiskt.

Resultatet av projektet kommer att vara en gemensam analys- och beslutsunderlag för beslutsfattare i både Sverige och Danmark.

Projektet är avslutat