Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Technordic

IT-branschen i Sverige, Norge och Danmark står inför liknande utmaningar. Rekrytering, kompetensförsörjning och investeringar är några av dem. Genom att samarbete ser projektet Technordic att branschen kan växa och stärkas internationellt.

Technordic ser fyra grundutmaningar som de ska arbeta med. Att möjliggöra bra rekrytering, att öka tillgången av kapital till IT-projekt i tidigare faser, att hjälpa företag på bättre på export och att den skandinaviska IT-branschen ska synas globalt.

- I Göteborg har vi till exempel 10 utmaningar inom området och de utmaningarna stämmer bra överens med de utmaningar som man har i projektets andra regioner. Jag tror det är bra att utgå ifrån de utmaningar som vi alla har identifierat för att se vad vi ska göra och hur vi ska arbeta, säger projektledare Erik-Wilhelm Graef Behm.


Skapa rätt kompetens nu och i framtiden

Genom att arbeta med strategisk kompetensförsörjning vill man hjälpa regionen att ha rätt kompetens nu och i framtiden. En nyckelfråga för IT-branschen är nämligen att öka intresset för att arbeta med IT hos ungdomar, för om företagen inte kan rekrytera så kan heller inte branschen växa. Här är en viktig uppgift att ungdomar ska förstå vad IT-jobb innebär.

- Vi måste få ungdomar intresserade av IT. Experter ser att i hela Europa finns det ett extremt behov av utvecklare i framtiden. Och om det inte finns utvecklare så kan vi inte gå vidare till nästa steg inom olika IT-områden.


Gränsöverskridande investeringar

Utöver kompetensförsörjning ska projektet även arbeta med att bidra till att få in mer riskkapital i branschen.
- Det kan exempelvis vara så att om en investerare vill gå in, så vill kanske han eller hon inte gå in ensam, däremot kan man tänka sig att investera med investerare från andra länder. Vi ska jobba med att sammanföra de olika investerarna, förklarar han.
Projektet ska även hjälpa forskare att kommersialisera sina resultat. Dessutom vill de synliggöra regionens IT-bransch internationellt och profilera det som regionen är särskilt bra på. För även om IT-företagen i regionen i viss mån konkurrerar med varandra, anser projektet att de framför allt kompletterar varandra. Därför anser Technordic att det är gynnsamt att branschen samarbetar.
- Våra företag behöver jobba mer med företag i andra länder, för tillsammans kan vi ta oss och an och jobba med större saker. Det handlar om så kallad smart specialisering, att man utgår ifrån sina kunskaper och ingår i kluster med andra.


Rätt partnerskap har betydelse

I flera delar av projektet ser de ett gränsöverskridande samarbete som en självklarhet. Genom att arbeta tillsammans kan branschen bli starkare och komplettera varandra. Technordic har därför lagt mycket tid på att hitta det rätta partnerskapet.

- En viktig del för projektet är att det är rätt och bra partners. Vi har samlat flera olika pusselbitar från regionen för att vi ska kunna se vad andra gör bra och vad vi kan lära av varandra. Vi ska lyfta det i vår metodutveckling så när projektet är klart ligger alla deltagare på en mycket högre nivå kunskaps- och metodmässigt. Under projektet ska vi också titta på vad vi vill göra sen, så att vi är redo att gå vidare till nästa steg och utveckla arbetet ännu mer, säger Erik-Wilhelm Graef Behm.

Projektet är avslutat