Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

The Blue Move for Green Economy

Projektet The Blue Move for Green Economy vill sätta vätgas på kartan för miljövänliga drivmedel. Därför samarbetar tre länder för att öka kunskaperna om bränslet.

Utgångspunkten för projektet handlar om att värna om vår miljö. Bränslecellsbilar som drivs med vätgas är så kallade nollutsläppsfordon som kan bidra till en fossiloberoende fordonsflotta. Men vägen dit är fortfarande lång.

– Vi behöver öka kunnandet om vätgas som energibärare, men också till högre grad få med vätgas i diskussionerna när man pratar om bättre och miljövänliga bränslen, säger Linda Nilsson, projektledare för the Blue Move for Green Economy och Vätgas Sverige.

Linda Nilsson ser två möjliga scenarior framför sig för vätgasfordon. Antingen väntar man in en utveckling, eller gör man som projektet vill och skyndar på processerna.

– I stället för att vänta på att tekniken är färdigutvecklad och branschen är mogen, och haka på vätgasvågen först då, ser vi till arr regioner och kommuner kan vara med från början. Då kan vi också se till att bygga kunskap och utveckla vätgas som ett starkt affärsområde.


Skapar tillit i branschen

Projektet ser många företag i Skandinavien som är duktiga på produktion eller distribution av drivmedel. Dem aktörerna vill de hjälpa. Därför ska de exempelvis utveckla och sprida kunskap om affärsmodeller för såväl produktion som distribution och användning av vätgas. Målet är att få aktörer att etablera tankstationer samt utveckla transportlösningar för bränslet och dess fordon. För att lyckas med detta ska de först utreda branschen och granska de regelverk och incitament som finns.

– Vårt arbete ska öka tilliten i branschen så att fler vågar satsa. Vi vill underlätta och stötta så att vi slipper en situation där alla väntar på varandra innan någon vågar satsa, istället ska aktörerna lita på att det kommer tankstationer, kunder och infrastrukturer så att de också vågar satsa.


Nätverksbyggande

När projektet är klart ser Linda Nilsson framför sig att efterfrågan på vätgasfordon har ökat och att det finns en plan för hur produktion och distribution av vätgas kan fungera. Projektet vill få med fler privata aktörer och skapa fler samarbeten. Likaså hoppas de att deras nätverk har vuxit.

– Vi arbetar i de nätverk som vi har, men vi måste hela tiden vara öppna för att ta in fler intressanta organisationer. För att lyckas med projektet är det också viktigt att vi är med internationellt, eftersom det här är en liten bransch är vi väldigt beroende av den utveckling som sker i andra länder.


Viktigt med erfarenhetsutbyte

För att nå dit behöver länderna lära av varandra. Som exempel nämner Linda Nilsson att norska Akershus en av de ledande regionerna i Europa på att tillämpa och använda vätgas, medan Danmark är på väg att bli ett av de första länderna att ha ett rikstäckande nätverk för vätgas. I Sverige arbetar man fortfarande för att få in vätgas i diskussionen om miljövänlig transport. Länderna har helt enkelt kommit olika långt och kan hjälpa varandra där kunskap saknas. Dessutom är tre röster starkare än en.

– Den politiska aspekten väger också tungt i projektet, eftersom regelverk och styrmedel inte finns på plats i ett längre perspektiv så är det en viktig fråga där vi kan hjälpa varandra i vad som har fungerat och inte har fungerat.  Vi hoppas verkligen flytta fram positionerna i frågan, säger Linda Nilsson.

Projektet är avslutat