Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Value2Sea

Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegat-Skagerraks transportkedjor.

Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter, som gagnar miljö och minskar trängsel, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Projektet kommer att göra analyser, beräkningar och simuleringsmodeller utifrån data från aktörer och externa källor, samt kunskapsinhämtning från andra projekt och forskningsresultat. Resultatet är tänkt att kunna användas som beslutsunderlag för aktörer och myndigheter, med syfte att kunna sätta igång konkreta åtgärder.

Projektet är avslutat