Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Yggdrasil

Att anställa rätt medarbetare kan vara avgörande för en verksamhet. Genom ett ta fram ett gemensamt sätt att värdera kompetens på, vill projektet Yggdrasil underlätta för arbetssökande att visa vad de faktiskt kan.

Kompetensutveckling får allt större betydelse på arbetsmarknaden, konstaterar projektet Yggdrasil. Det är nämligen en av få faktorer som konkurrerande verksamheter inte kan kopiera av varandra. Att ha duktiga medarbetare är därför avgörande för att kunna stå sig i konkurrensen. Detta ökar i sin tur kraven på medarbetare och arbetssökande att visa vad de kan, vilket många har svårt för.

– Det är ett stort problem att många kortutbildade har svårt att bevisa sin kompetens. När man inte har någon utbildning så kan man ha arbetat sig upp på en hög nivå, men det är däremot svårt att dokumentera den kompetens. Vill man byta tjänst kan det vara svårt för arbetssökande att redogöra för och bevisa vad man kan, säger Merete Giehm-Reese, projektledare för Yggdrasil.


Validera på gemensamt vis

Det här vill projektet förändra genom att dra lärdomar av olika erfarenheter i Sverige, Danmark och Norge. Genom att arbete över gränserna och ha ett nära samarbete med viktiga aktörer är målet att ta fram ett gemensamt sätt att validera kompetens på. Attestet elelr certifikatet ska fungera som en mall där arbetssökande kan dokumentera de kompetenser som de har fått under sitt arbetsliv.

– När många söker arbete idag finns det en tendens att bara berätta vad man har gjort men inte vad man har för kompetens. Genom att dokumentera det kan man visa upp det som arbetsgivaren faktiskt efterfrågar.


Ett valideringssystem för hela regionen

Hur valideringen bäst ser ut är en av frågorna som projektet ska besvara. Målen är att få valideringssytemet överskådligt, enkelt och enhetligt. Det finns en förhoppning att ta fram ett system som går att använda i alla tre länder.

– Ett gemensam validering skulle också göra det enklare för arbetskraften att passera gränserna. På så sätt kan man både validera och dokumentera sin kompetens tvärs över gränserna.

Med valideringssystemet ser projektet också möjligheter för arbetsgivare att kunna identifiera behov av kompetensutveckling, likaså för arbetsförmedlingar i de olika länderna se vilken typ av utbildning som länderna behöver satsa på.


Användbart för alla parter

Än så länge riktar projektet inte in sig på en särskild bransch, däremot ser de en potentiell möjlighet i att ta fram särskilda attester och certifikat för vissa branscher. Målet är att ta fram ett system som är så användbart som möjligt för såväl viktiga aktörer såsom A-kassan i Danmark, Arbetsförmedlingen i Sverige och Jobbkassan i Norge, som för de arbetssökande.

– Det viktigaste för oss är att ta fram något som blir användbart, så projektet får utvisa om det finns en poäng med ett helt gemensamt system, eller olika system beroende på bransch och land, säger Merete Giehm-Reese.

Projektet är avslutat