Om perioden 2007-2013

  I perioden 2007–2013 har EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gett stöd till fler än 200 gränsöverskridande projekt med cirka 400 partner från Danmark, Norge och/eller Sverige. Partnerna har utvecklat en gemensam projektidé utifrån varandras erfarenheter, kompetens och behov.

  Tillsammans har partnerna försökt att hitta lösningar på gemensamma utmaningar och bygga vidare på gemensamma styrkor.

  Tre överordnade mål i perioden 2007–2013

  • Ökad hållbar ekonomisk tillväxt
  • Fysiskt, planeringsmässigt och organisatoriskt sammanbunden region
  • Ökad vardagsintegration

  Universitet och högskolor
  De främsta aktörerna inom perioden 2007-2013 har varit universitet och högskolor. Utöver dessa har regioner och främst stora kommuner haft högt deltagande i projekt. Samlad budget för projektstöd 120 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Totalt 240 miljoner euro, då samtliga projekt medfinansieras med 50 procent av projektpartnerna. Genomsnittligt EU-stöd uppgår till cirka 900 000 euro per projekt.

  Programmet fortsätter med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

  Besök programmets hemsida.