Blå bioteknik för hållbara innovationer

Den marina miljön i Kattegatt och Skagerrack är en ännu outnyttjad källa för produktion av mat, foder, energi, bioaktiva substanser och biomassa för energi. Länderna i Kattegat/Skagerrak- regionen delar denna gemensamma resurs, liksom ett gemensamt ansvar för att resurserna förvaltas på ett hållbart sätt. Pågående klimatförändring och ett ökat tryck på kustzonen ger ytterligare skäl att utveckla hållbara metoder att använda de marina resurserna.

Projektets fokus ligger på att utveckla Kattegat/Skagerrakregionen till en innovativ miljö för utvecklingen av blå bioteknik. Med blå bioteknik menas den forskning och industri som använder sig av marina råvaror som utgångsmaterial i sin verksamhet. 

Det som ska göras i det förberedande projektet är bland annat; studera starka internationella forsknings- och innovationsmiljöer inom det marina området, konkretisera tankarna kring huvudprojektets målbild och arbetsinnehåll, förankra partnerskapet inför huvudprojektet samt säkra medfinansieringen. Slutligt ska man leverera ett underlag till projektplan för huvudprojektet.

Fakta om projektet

Kontakt:

Bo Norrman

bo.norrman@innovationsbron.se

+46 (0)31-7647101

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs universitet

Norsk Prosjekteier: MareLife/Oslo Teknopol

Projektpartnere: Innovationsbron, Universitetet før miljø og biovitenskap (UMB), GoINN, Västra Götalandsregionen

Projektperiode: 17 maj 2010 - 31 aug 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 33 245 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 12 466 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 801 EUR

Kontakt: Bo Norrman

E-mail: bo.norrman@innovationsbron.se

Tel: +46 (0)31-7647101