• Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Algae be gone!
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  AMAPROF Öresund
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Använd staden/Brug byen
 • Förprojekt Öresund
  Arttech i Øresundsregionen – et første overblik
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Barn som anhöriga inom psykiatrin
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Begivenhedsstrategi for Øresundsregionen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Biogas 2020
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  BioM - Odling för bioenergi, vattenmiljövård och markvård
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Bioraffinaderi Øresund
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Blå bioteknik för hållbara innovationer
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Blå bioteknik för hållbara innovationer
 • Förprojekt Öresund
  Bornholm-Skåne-Köpenhamn – förbindelser på tvärs
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  BrandIT (Fase 1)
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  BrandIT (Fase 2)
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Brukerstyrt omsorgsteknologi
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bærekraftig bruk av energibærerne i KASK regionen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bærekraftig Sjøkrepsfiske
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – udvikling af voksenuddannelse i Øresunds...
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Campus Øresund Ph.d. Mikro
 • Öresund
  CareSam - Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg/äldrevård og uddannelse/...
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CATE - Cluster for Accelerator Technology
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CCS – Kattegat/Skagerrak
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Centre for Scandinavian Studies
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Chinavia II
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  CO2RE - Collaborate to Renew
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CodS - restaurering och förvaltning av torsk i Skagerrak/Kattegat
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  COINCO North
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  COINCO North II
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Creating Competitive Jobs
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CSR - en inkluderande arbetsmarknad
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Det Nordiske Måltid - Skagerak aksen
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Efteruddannelse på Tværs – förutsättningar och möjligheter
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  EIM - Excellence i Mångfald
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  E-mission i Øresundsregionen
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  En exemplarisk kunskapsregion
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Energi Öresund
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Energieffektiva kompositfärjor
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  eSenior
 • Förprojekt Öresund
  ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKS-området
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Etablering af Center for hjertestop i Øresundsregionen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  EVINN – Eventbaseret Innovation
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  EVINN (EVentbaseret INNovation)
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  FISC
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Fodbold som social integration i Øresundsområdet
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  FoodBEST Øresund
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Foodbest Øresund Fase II
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Fremtidens (produktions)ledere i bygge- og anlægsbranchen
 • Förprojekt Öresund
  Future Science Parks
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Gateways – verktyg för destinationsutveckling (GWD)
 • Förprojekt Öresund
  GOComm – Global Communication in Öresund
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Governance of the Sound of Science
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Green learning
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU)
 • Förprojekt Öresund
  Grøn Medarbejdertransport i Øresundsregionen (GMØ)
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Grøn STRING Transportkorridor
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Grønt Byggeri
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hav möter land
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hav möter land
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  HH Fjärrvärme
 • Öresund
  Hjertesygdomme, forebyggelse og behandling rundt om Øresund
 • Öresund
  HUBS – Hållbar utveckling av besöksnäringen - i skuggan av de stora städerna
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Hållbar utveckling via aktör delaktighet
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hållbara system för nöt- och lammköttsproduktion
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Hållbart jordbruk genom precisionsodling
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  IBU – Øresund, Infrastruktur og byudvikling
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  IKON - Interregionalt KulturOplevelses Netværk
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  IMIKASK
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Implement
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  In Site
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  In site
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Ind i barokken
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  INDEX: Education Program
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  INDEX: Education Program
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Innovationsbron.dk
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Innovationscenter
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Institutionelt samarbejde mellem Malmö högskola og Roskilde Universitet
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Integrering mellem Bæredygtige Byggeprocesser - med anvendelse af informations- ...
 • Öresund
  Interreg Prohip
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Job og kompetencer i Øresundsregionen
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Job og uddannelse i Øresundsregionen
 • Förprojekt Öresund
  KADABRA - kartläggning av datakällor och register inom bröstcancerområdet samt b...
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Inkubator
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK INKUBATOR MATCH
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Innovation
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Spin-off
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK:VIE - Vidensamarbejde, Innovation, Entreprenørskab
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KIA - Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  KlimaSundet
 • Förprojekt Öresund
  Kommunal bæredygtig vækst i fremtidens Øresundsregion
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Kommunernas Öresundsplattform
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Kompetenscentrum för Evakueringssäkerhet i Öresundsregionen (KESØ)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KRUT - Kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik i undervi...
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturdreven Innovation
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturella broar
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturmiljöer
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturpolitikens roll i den regionala samhällsutvecklingen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  LISA – Landsbygdutveckling i Skandinavien
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  MarGen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARIFUS - Maritime inlands - past, present and future strength
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARKIS
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARKIS
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Medicon Valley - en Life Science region i världsklass
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Medicon Valley Drug Delivery Initiative
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Model for fælles historieundervisning i Øresundsregionen
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Musikalsk Oplevelsesdesign
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Musikbroen - Musik- og Kulturskoler i Øresundsregionen
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Nano Connect Scandinavia
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  NEO - NGO, Erhvervsliv och det Offentliga
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Next Move
 • Förprojekt Öresund
  Nordic Health & Care
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Nordiske Cykelbyer
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  NORD-OSTRON
 • Förprojekt Öresund
  Nordpraktik
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  NOVI-Maritim – Nordisk Virtuel Maritim Industriklynge
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Närinternationalisering i Öresundsregionen/Centre for Scandinavian Studies II
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  NÖKS - Närskipsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Oplev Øresund gennem regional madkultur
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Oresund Event Center
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Partnerskab for vækst - for flere etableringer og investeringer i Øresundsregion...
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Pendler-broen
 • Förprojekt Öresund
  Pensioner i Öresundsregionen
 • Förprojekt Öresund
  Platsspecifik design som utvecklingsmodell för hamnområden
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Plattform för Öresundsregional kulturbarometer och kulturstatistik
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  PR e-Science
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Praksisorienteret undervisning med lokale cases
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  PreDrop
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  PreventingDropout
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  PRINCIP
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  PRINCIP
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  REBUS - Resan till en bättre skolmiljö
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  REELL – Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Rekreative ruter
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Rekreative ruter
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Ren Kustlinje
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  ReproHigh
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Reprosund
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Rural Regions 2020
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Rätt val för mig
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Scandinavian Cleantech Network - SCN
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Scandinavian Game Developers
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  ScandTick - regional samverkan mot fästingburna sjukdomar
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  ScandTick Innovation
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SE UT! (Samarbeid for Entreprenørskap i Utdanningen)
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Silent Spaces
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk infrastrukturkompetens (SIK)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk innovationskultur
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk kanalsamverkan
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SkanKomp - Skandinavisk kompetenceutviklingsnetværk
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMIL(E)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMIL(E) - Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa)
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  SMILE II - Science and Math in Learning Environments
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMS - Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMS – Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Snapphane- och Göingeland
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Social inklusion af unge i udsatte boligområder
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Social Innovation 2.0 – utveckla regionens innovationssystem till att passa alla...
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SOLar Energy Network - SOLEN
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SOROS - Scandinavian Ocean Radar Observing System
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Sound Settlements
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  STRAKKS
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  SUPPORT
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  SWIM - Scandinavian World of Innovative Media
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SWOT (Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Kattegat/Skagerrak-o...
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Systemeksport af cleantech løsninger i Øresundsregionen
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Teaterdialog Öresund - Ett metod- och kommunikationsutvecklingsprojekt för teate...
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Tugrapp
 • Förprojekt Öresund
  Udvikling af de primære sundhedstjenester, Øresundsregionen - Region Skåne og Re...
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Udvikling af Landdistrikterne via Virksomhedsudvikling (UDLAVI)
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Urban Transition Øresund
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  VER-DI
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Verksamhetsutveckling Science parks
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Viden til vækst
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Vind i Öresund
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  VIS - Velfærdsinnovation i Skandinavien
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  VISK
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  VISÖ – Visualisering av Infrastruktur och Hållbar Stadsutveckling i Öresund
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Västerhavets Kulturarv
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  What's Next
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Women in Business
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Ämnesdidaktik
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Ørescenen - udvikling af scenekunst for børn og unge
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Ørestat III
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresund Business Match
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öresund Business Over Borders - Tax (BOB-Tax)
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresund EcoMobility
 • Förprojekt Öresund
  Öresund Landscape Network
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresund Materials Innovation Community (Fase 1)
 • Öresund
  Øresund Materials Innovation Community (Fase 2)
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresund Media Platform
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öresund som cykelregion
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öresunds Forum för Innovation inom Nano-, Bio-, och Medicinsk Teknologi (FinNBMT...
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öresundsklassrummet - ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Öresundsklassrummet Level 2 - Learning and Action for a Sustainable Öresund
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresundsmetro – forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum
 • Förprojekt Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresundsmodel for interkulturel undervisning i grænseregioner
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  Øresundsregionen som kreativ metapol
 • Öresund
  [Projektet er afsluttet]
  ÖSCH - Öresund Smart Cities Hub