Brukerstyrt omsorgsteknologi

Den växande omsorgssektorn kommer i framtiden att få ett stort behov för innovation och nyskapande lösningar, både när det gäller tjänster och teknologi. Det förberedande projektet ska ge ökad kunskap om de olika hälsotekniklösningarna som Sverige, Norge och Danmark valt för att sedan kunna fastlägga mål och innehåll för ett huvudprojektet samt arbeta för att hitta relevanta partners.    

Fakta om projektet

Kontakt:

Bjørn Horten

bjorn.horten@borginnovasjon.no

+ 47 97602020

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Högskolan i Halmstad

Norsk Prosjekteier: Borg Innovasjon AS

Projektperiode: 2009-08-01 - 2010-01-31[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 20 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 8 414 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 11 342 EUR

Kontakt: Bjørn Horten

E-mail: bjorn.horten@borginnovasjon.no

Tel: + 47 97602020