CSR - en inkluderande arbetsmarknad

Förprojektet ”CSR – en inkluderande arbetsmarknad” ska förbereda en ansökan om ett huvudprojekt. I huvudprojektet ska nya metoder för arbetet med att underlätta för personer med behov att få en anställning på särskilda villkor tas fram. Aktiviteterna i det förberedande projekt består huvudsakligen av utbytesseminarier i Danmark och Sverige, partnerskapsbyggande samt förberedande analyser och studier. Partnerorganisationerna har inte tidigare samarbetat och ska under förprojektet arbeta gemensamt med att intensifiera partnerskapet och ta fram ett underlag för en ansökan om ett huvudprojekt som kan bidra till att stärka och binda samman Kattegat/Skagerrak-regionen.

Fakta om projektet

Kontakt:

Erika Olofsson

Erika.olofsson@tynnered.goteborg.se

+46 (0)31 366 40 18

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Samordningsförbundet Göteborg Väster

Projektpartnere: Region Midtjylland
Högsbo Sisjö Företagarförening

Projektperiode: 2010-09-01 – 2011-02-28[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 80 750 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 17 444 EUR

Kontakt: Erika Olofsson

E-mail: Erika.olofsson@tynnered.goteborg.se

Tel: +46 (0)31 366 40 18