Det Nordiske Måltid - Skagerak aksen

Traditionellt sett har mat kopplingar till en rad faktorer så som identitet, kultur och folkhälsa. En ökande trend är också att måltider och lokal mat får ett större fokus i marknadsföringen av städer och regioner. Samarbetet mellan reselivsaktörerna och matbranchen runt Kattegatt och Skagerrack är idag väldigt outvecklat, trots att det på nationell nivå gjorts strategiska satsningar på mat och reseliv i både Sverige, Norge och Danmark. En förstudierapport (2012-2013) på norskt initiativ undersökte möjligheterna för ett nätverk och projektsamarbete mellan producenter och serveringsställen av lokal mat, reseliv, offentliga utvecklingsaktörer och FoU-miljöer i Aust- och Vest-Agder, Region Nordjylland och Västra Götalandsregionen. Rapporten visar på en rad utmaningar som behöver hanteras för att kunna stärka detta samarbete och därmed utveckla turismen i KASK-regionen.

Förprojektets aktiviteter består till stor del av att forma innehållet i ett kommande huvudprojektet och att kartlägga relevanta partners. Möten och workshops kommer att hållas med FoU-/kunskapssektorn, aktuella organisationer och kommunala och regionala parter i programområdet. Projektutvecklingen kommer också att förankras hos branschen igenom workshops, fagdagar och projektmöten. Syftet med samarbetet är att öka, förbättra och accelerera utvecklings- och innovationsprocesser hos företag som producerar mat lokalt/regionalt.

Partnerskapet i förprojektet representerar tillsammans offentlig sektor och näringslivet genom Agder Matforum som är en branschorganisation med medlemmar från matvarubranschen. I sin styrgrupp planerar partnerskapet också att involvera reselivsaktörer. Ett av målen med förprojektet är att etablera ett större partnerskap, inför ett kommande huvudprojekt, med aktörer från fler delar av Kattegat/Skagerrak-regionen.

Fakta om projektet

Projektleder:

Åse Hodne Hørsdal

ase.hodne.horsdal@nordeninfo.no

+47 41 35 34 60

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Erhvervshus Nord

Norsk Prosjekteier: Aust-Agder fylkeskommune

Projektpartnere: Agder Matforum, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune

Projektperiode: 1 augusti 2013 - 31 maj 2014

Projektets samlede budget: 195 781 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 40 126 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 55 200 EUR

Projektleder: Åse Hodne Hørsdal

E-mail: ase.hodne.horsdal@nordeninfo.no

Tel: +47 41 35 34 60