Energieffektiva kompositfärjor

I takt med urbaniseringen och behovet av effektiva transportlösningar i våra städer kan den vattenburna trafiken öka i betydelse, inte minst i de många städer i Skandinavien som ligger i vattennära lägen. När man tittar på mindre passagerarfärjors åldersstruktur i Danmark och Sverige kan man se att många gamla färjor under de närmaste åren sannolikt kommer att bytas ut. Genom ett gränsöverskridande samarbete i Kattegat/Skagerrak-området kring utveckling av små energieffektiva passagerarfärjor i lättviktsmaterial kan i förlängningen skandinavisk industri uppnå en kritisk massa av kompetens och resurser. Kompetens och erfarenhet från respektive land ökar också möjligheten till utveckling av innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga lösningar för dessa färjor.

Förprojektet utgår från MARKIS-projektet där den s.k. Öko-ö-färjan utvecklades konceptuellt, vilket efter projektet har resulterat i gränsöverskridande kommersiellt samarbete.  

Utifrån en utvärdering gjord i MARKIS-projektet, där medverkande partners i detta förprojekt deltog, identifierades en del utvecklingsbehov för energieffektiva färjor. Man fann bland annat myndighetsrelaterade frågor om hantering av elektricitet generellt på båtar byggda i kompositmaterial, riskanalys för energilagringsrum, energieffektivitetsindex för lättviktsfartyg samt möjligheten för framdrivningspropellrar i kolfiber.

Förprojektet avser att utreda och utveckla bl.a. ovanstående frågeställningar och planerar att leverera:

- En marknadanalys av behovet för små energieffektiva lättviktsfärjor i S, DK och N
- en verifiering av identifierade luckor inom teknik, regelverk, human factors och kompetens,
- partners till huvudprojekt,
- utveckling av huvudprojektets delar, organisation och framdrift samt,
- identifiering av projektfinansiering.

Projektets övergripande långsiktiga syfte är att skapa förutsättningar för utveckling av energieffektiva färjor för transport av passagerare och gods i Kattegat/Skagerrak-området.

Fakta om projektet

Projektleder:

Kerstin Hindrum

kerstin.hindrum@sp.se

+46 (0)10 616 65 86

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: SP - Sverige tekniska forskningsinstitut

Projektpartnere: Erhvervshus Nord

Projektperiode: 1 november 2013 – 30 september 2014

Projektets samlede budget: 130 200 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 65 099 EUR

Projektleder: Kerstin Hindrum

E-mail: kerstin.hindrum@sp.se

Tel: +46 (0)10 616 65 86