FISC

FISC skal forberede en hovedprojektansøgning om et projekt med formålet at styrke interaktionen mellem dansk, norsk og svensk cleantech kompetence, og hermed øge regionens tilvækst på cleantech-området, også på det internationale marked  

Fakta om projektet

Kontakt:

Joel Görsch

joel.gorsch@businessregion.se

+46 316123 81

Lead Partner: Business Region Göteborg AB (BRG)

Norsk Prosjekteier: Oslo Teknopol IKS

Projektperiode: 2010-10-01 - 2011-02-28[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 51 546 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 18 373 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 1 819 EUR

Kontakt: Joel Görsch

E-mail: joel.gorsch@businessregion.se

Tel: +46 316123 81