Hav möter land

”Hav möter land” ska förbereda ett gränsöverskridande projekt som ska utveckla strategier för en hållbar förvaltning av kust och havsområden utifrån dagens förutsättningar och i ett klimatperspektiv.

Fakta om projektet

Kontakt:

Ingela Isaksson

ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

+4631605893

Lead Partner: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Projektpartnere: Miljöcenter Aalborg

Projektperiode: 2009-08-28 - 2010-02-28[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 22 611 EUR

Kontakt: Ingela Isaksson

E-mail: ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Tel: +4631605893