Hållbara system för nöt- och lammköttsproduktion

Förprojektet ” Hållbara system för nöt- och lammköttsproduktion” har förbere en ansökan om ett huvudprojekt. Såväl nöt- som lammköttssektorn i programområdet står inför stora utmaningar. Öppna gränser med en prispressad import medför alltför låga slaktintäkter, samtidigt som många konsumenter efterfrågar lokal köttproduktion. För att nöt- och lammköttsproducenterna i regionen ska överleva krävs att de stärker sin konkurrenskraft och lönsamhet. Projektet vill utveckla väl genomtänkta systemlösningar för att på ett lönsamt och uthålligt sätt kunna producera marknadsanpassade produkter kombinerat med god djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan.

Fakta om projektet

Kontakt:

Inger Pehrson

inger@palustre.se

+46 (0)35 38137

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Lead Partner: Agroväst Livsmedel AB

Norsk Prosjekteier: Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap

Projektpartnere: AgroTech, SLU, Århus Universitet, Köpenhamns Universitet, Nortura, Videncentret for Landbrug Kveg, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kristianstad, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Skara kommun

Projektperiode: 1 mars, 2011 – 31 augusti, 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 22 000 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 1 500 EUR

Kontakt: Inger Pehrson

E-mail: inger@palustre.se

Tel: +46 (0)35 38137