IMIKASK

Hensigten med det forberedende projekt IMIKASK er at undersøge baseline inden man påbegynder et hovedprojekt. Hovedprojektet skal omhandle de problemstillinger den kollektive trafik står over for de kommende år. Udover etablering af baseline skal det forberedende projekt opbygge partnerskabet til hovedprojektet, samt detailplanlægge ansøgning om hovedprojekt og budget.

Fakta om projektet

Kontakt:

Svend Tøfting

svto@rn.dk

+45 96351327

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Nordjylland

Projektpartnere: Nordjyllands trafikselskab, Region Midtjylland, MidtTrafik, BEKTRA, Västtrafik, Göteborgs Stad Färdtjänsten, Västra Götalandsregionen, Hallandstrafiken, Borås stad

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Svend Tøfting

E-mail: svto@rn.dk

Tel: +45 96351327