In site

Det förberedande projektet In-Site arbetar för en huvudprojektansökan med fokus på Land Art. Projektet ska undersöka förutsättningar för samarbete med en rad olika aktörer i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området som är verksamma inom konst- kulturarvs- och teknikområdet. Syftet är att se i vilken omfattning det är möjligt att integrera samtidskonst med fornminnesplatser av olika slag samt att utarbeta en huvudprojektansökan.

Fakta om projektet

Kontakt:

Mats Jansson

m.j@naaskonsthantverk.se

+46 (0)302 32585

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Lerums kommun

Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune

Projektpartnere: Region Halland, Länsmuseet Halmstad, Region Västra Götaland-Kultursekretariatet, Västarvet.

Projektperiode: 2009-12-01 - 2010-05-30[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 40 160 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 11 576 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 4 276 EUR

Kontakt: Mats Jansson

E-mail: m.j@naaskonsthantverk.se

Tel: +46 (0)302 32585