Kulturella broar

”Kulturella broar” ska förbereda  ett gränsöverskridande projekt  med målet att utveckla en modell för gränsöverskridande lärlingsutbildning i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionenFakta om projektet

Kontakt:

Arne Andersson

dk.se@telia.com

+46 (0) 733 101762

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Högskolan i Halmstad

Projektpartnere: Uddannelsescentret i Roskilde

Projektperiode: 2010-02-01 - 2010-07-31[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 848 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 23 301 EUR

Kontakt: Arne Andersson

E-mail: dk.se@telia.com

Tel: +46 (0) 733 101762