Kulturpolitikens roll i den regionala samhällsutvecklingen

Under förprojektet har projektet genom tre aktiviteter identifierat hur man kan samverka mellan kulturpolitiska företrädare, samt forma en stabil och hållbar plattform som kan användas för att lära av varandra och undersöka om det finns potential till ett ökat samarbete inom kulturpolitik. Förprojektets mål var att arbeta fram en huvudprojektansökan med syfte att öka samverkan och kunskapsaktiviteter mellan forskare och kulturpolitiska företrädare (i första hand regioner) i de olika nationella kontexterna.

Fakta om projektet

Kontakt:

Roger Blomgren

roger.blomgren@hb.se

+46 (0)767-882843

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Lead Partner: Högskolan i Borås

Norsk Prosjekteier: Høgskolen i Telemark, avdelning bø

Projektpartnere: Århus Universitet

Projektperiode: 1 januari 2011 - 31 maj 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 40 954 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 10 355 EUR

Kontakt: Roger Blomgren

E-mail: roger.blomgren@hb.se

Tel: +46 (0)767-882843