MARKIS

Syftet med det förberedande projektet MARKIS är att utveckla ett maritimt Triple Helixpartnerskap i Kattagat/Skagerrak-området och att skapa en struktur för samverkan med tydlig kompetens- och rollfördelning. Det förberedande projektet ska skapa resurser och göra förberedande analyser/studier för att med ökad kunskap formulera tydliga mål och delmål för ett huvudprojektet.

Fakta om projektet

Kontakt:

Agneta Pettersson

agneta.pettersson@vgregion.se

+46 251 275864

Projektet bidrager til at: Binda regionen samman

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Västra Götalandsregionen

Norsk Prosjekteier: Høgskolen i Vestfold

Projektpartnere: Region Nordjylland, Aalborg universitet, Frederikshavns kommune, Frederikshavns Erhvervsråd, Martec Frederikshavn, Uddevalla kommun, Chalmers tekniska högskola, Vestfold fylkeskommune, Maritimt forum, Maritimt netvaerk Frederikshavn, Svenskt marintekniskt forum Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän Uddevalla

Projektperiode: 2009-11-01 - 2010-03-31[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 33 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 16 500 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 8 423 EUR

Kontakt: Agneta Pettersson

E-mail: agneta.pettersson@vgregion.se

Tel: +46 251 275864