MarGen

Målet med förprojektet är att utveckla gemensam nordisk kunskap och göra en projektplan för ett maringenomiskt samarbetsprojekt. Genom att samarbeta vill man utveckla spetskompetens på marin genomisk forskning i Norge, Sverige och Danmark och på sikt skapa ett marint forskningskluster. Teknologier och metoder för marint resursutnyttjande utvecklas snabbt samtidigt som databehandling av teknologier och metoder blir mer krävande, vilket skapar behov för samarbete.

Förprojektets aktiviteter består till stor del av att forma innehållet i ett kommande huvudprojektet, identifiera andra potentiella partners och att göra preliminära analyser. Workshops kommer att hållas med nuvarande och potentiella partners.

Partnerskapet består av viktiga kompetenscenter i regionen som sitter på olika kunskap och kan komplettera varandra väl i samarbetet.

Fakta om projektet

Projektleder:

Halvor Knutsen

Halvor.knutsen@imr.no

+47 92 40 96 67

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs Universitet, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap

Norsk Prosjekteier: Havforskningsinstituttet

Projektpartnere: Århus Universitet

Projektperiode: 1 augusti 2013 - 30 juli 2014

Projektets samlede budget: 91 562 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 22 325 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 21 200 EUR

Projektleder: Halvor Knutsen

E-mail: Halvor.knutsen@imr.no

Tel: +47 92 40 96 67