Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk

Det förberedande projektet ska kartlägga villkoren för att etablera ett nordiskt kompetensutvecklingsnätverk. Detta ska göras genom möten i regionala idégrupper samt insamling av information angående Danmarks och Sveriges vidareutbildningssystem samlat i en rapport.

Fakta om projektet

Kontakt:

Brian Kjaer Andreasen

briankjaer.andreasen@ru.rm.dk

+4587285283

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Projektpartnere: Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen, Region Halland

Projektperiode: 2009-02-15 - 2009-07-01[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50.000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 20 388 EUR

Kontakt: Brian Kjaer Andreasen

E-mail: briankjaer.andreasen@ru.rm.dk

Tel: +4587285283