PRINCIP

”PRINCIP” ska förbereda ett gränsöverskridande projekt som har som mål att göra Kattegat/Skagerrak-regionen till en best practice-region på helhetliga klimat- och energilösningar.

Fakta om projektet

Kontakt:

Christina Folmand Knudsen

czf@aalborg.dk

+45 99311531

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Aalborg Kommune

Norsk Prosjekteier: Østfold Forskning

Projektpartnere: Aalborg Universitet, Göteborgs stad Miljöförvaltningen,
IVL Swedish Environmental Research Institut Ltd

Projektperiode: 2009-06-08 - 2009-09-17[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 31 565 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 6 596 EUR

Kontakt: Christina Folmand Knudsen

E-mail: czf@aalborg.dk

Tel: +45 99311531