Pendler-broen

Kan man styrke yderområderne ved at gøre det lettere at arbejde, studere og få hjælp til udvikling af sin virksomhed på distance? Det er hvad projektet Pendler-broen vil undersøge.

Kravene til kompetent arbejdskraft bliver stadig højere og jo mere fleksibel arbejdskraften er med hensyn til såvel geografisk placering som til udvikling af kompetencer, jo stærkere står KASK-regionen som helhed.

I KASK-regionen findes der såkaldte «yderområder», der har problemer med affolkning, og har svært ved at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ved gennem lokale «virksomhedscentre» at gøre det muligt at blive boende i sit lokalområde, men samtidig uddanne sig eller arbejde på distancen, kan denne problematik imødegås.

«Pendler-broen» vil arbejde med at forbedre mulighederne for arbejde, uddannelse og kompetenceudvikling af både arbejdskraft og virksomheder på tværs af de geografiske grænser i regionen. Hvis mulighederne for at studere og arbejde et sted og bo et andet sted i regionen forbedres, udvides samtidigt rekrutteringsgrundlaget for både uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Projektet har tre hovedaktiviteter. Én hovedaktivitet omhandler begrebsafklaring og forventningsafstemning. Hensigten er at nå frem til fælles definitioner af hvad distance-arbejde og -studier indebærer og hvilke tekniske løsninger der er til rådighed. Herudover skal partnernes forventinger til et eventuelt hovedprojekt afstemmes.

En anden hovedaktivitet omhandler afdækning af behovet for «virksomhedscentre». Hvordan ser virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder på dette?

En tredje aktivitet vil indkredse hvilke aktører der er relevante for deltagelse i et eventuelt hovedprojekt, hvor målet er at udvikle en egentlig model for «virksomhedscentre» og afprøve den i praksis.

Forprojektets mål er at afdække offentlige myndigheders og virksomheders behov og ønsker for faciliteter til arbejde, uddannelse og kompetenceudvikling på distancen. Herudover vil projektet afklare behovet for at etablere kontakter og relationer på tværs af KASK-området, med henblik på at integrere regionens arbejds- og uddannelsesmarked. Aktører der skal inddrages i arbejdet på sigt skal identificeres og de behov virksomheder og institutioner i lokalområder langt fra bycentre har for kompetenceudvikling skal afdækkes.

Fakta om projektet

Projektleder:

Kirsten Siksne

KSI@ucn.dk

+45 72 69 03 44

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Professionshøjskolen University College Nordjylland

Projektpartnere: Högskolan Väst

Projektperiode: 31 mars 2014 ´- 31 december 2014

Projektets samlede budget: 88 260 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 44 130 EUR

Projektleder: Kirsten Siksne

E-mail: KSI@ucn.dk

Tel: +45 72 69 03 44