Ren Kustlinje

Marint skräp har inga landsgränser utan färdas över stora områden med vind och havsströmmar, en del av avfallet når våra kuster i Kattegat/Skagerrak-området vilket genererar problem.  Nedskräpningen är ett hot mot turistnäring, fiske och andra kust och havsbaserade näringar och inte minst ett hot mot havsmiljön. Förprojektet Ren kustlinje vill därför arbeta med att hitta gemensamma lösningar för en förbättrad kust- och havsmiljö.

Förprojektets partnerskap består av parter från kommunal, regional och nationell nivå. I förprojektet planerar man att åstadkomma följande:

- skapa en plattform för det långsiktiga arbetet inom geografin (Kattegat/Skagerrak)

- koppla arbetet till pågående EU/internationella initiativ (Helcom, OSPAR)

- utveckla arbetsformer och finasieringsmodeller för att omhänderta marint skräp och avfall

- lägga grunderna för ytterligare framtida samarbeten genom kartläggningar och rapporter

Fakta om projektet

Projektleder:

Elsie Hellström

elsie.hellstrom@stromstad.se

+46706486079

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Strömstad kommun

Norsk Prosjekteier: Oslofjordens friluftsråd

Projektpartnere: Orust kommune, Kimo Danmark, ESÖ

Projektperiode: 1 september 2013 - 30 augusti 2014

Projektets samlede budget: 143 281 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 55 000 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 13 312 EUR

Projektleder: Elsie Hellström

E-mail: elsie.hellstrom@stromstad.se

Tel: +46706486079