Rätt val för mig

Förprojektet ” Rätt val för mig” ska förbereda en ansökan om ett huvudprojekt. Projektet vill stärka sina yrkesutbildningar genom att påverka elever att göra otraditionella och medvetna val av utbildning som inte grundar sig på förutfattade meningar, normer och könsbarriärer samt att framförallt förhindra avhopp. Förprojektet Rätt val för mig ska genom work-shops bygga upp ett partnerskap som genom kunskapsutväxling om de grundläggande möjligheterna ska lägga grunden för arbetet med att utveckla strategier för att arbeta med otraditionella val, förhindra avhopp och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Fakta om projektet

Kontakt:

Mats Altby

mats.altby@educ.goteborg.se

+46 (0) 31 367 25 12

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Lead Partner: Lindholmens tekniska gymnasium

Projektpartnere: Etterstad Vidaregående Skole

Projektperiode: 2011-02-01 - 2011-07-01[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 981 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 5 326 EUR

Kontakt: Mats Altby

E-mail: mats.altby@educ.goteborg.se

Tel: +46 (0) 31 367 25 12