SMILE II - Science and Math in Learning Environments

Intresset för de naturvetenskapliga ämnena i skolan har minskat vilket resulterat i en oro för att det kommer råda en brist på arbetskraft inom de tekniska/naturvetenskapliga yrkena framöver. Förpojektet Science and Math in Learning Environments – SMILE II ska jobba med att forma ett huvudprojekt som fokuserar på att öka intresset för dessa ämnen bland barn och unga.

Förprojektet SMILE II ska på bakgrund av de resultat man kom fram till i det avslutade huvudprojektet SMIL(E) (Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa)) förbereda ett nytt samarbete med ökat fokus på att tillämpa den forskning som finns inom utbildningsområdet för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga.

I förprojektet ska man bland annat genom workshops skärskåda resultaten från det tidigare projektet för att hitta fokuspunkterna för en ny ansökan. När man gjort detta lyfter man blicken för att göra en omvärldsanalys och en forskningsöversikt i de tre länderna på de områden man beslutat sig för att arbeta vidare med. Dessutom ska man utforma ett nytt partnerskap, med utgångspunkt i det tidigare, men med primärt fokus att inkludera fler högskolor/universitet i projektet.
Fakta om projektet

Projektleder:

Frank Wedding

frank.wedding@u.halmstad.se

+46 (0)702 78 76 20

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Halmstad kommun

Norsk Prosjekteier: Telemark fylkeskommun

Projektpartnere: Naturvidenskabernas Hus A/S, Högskolan i Halmstad

Projektperiode: 1 maj 2014 - 31 oktober 2014

Projektets samlede budget: 66 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 8 000 EUR

Projektleder: Frank Wedding

E-mail: frank.wedding@u.halmstad.se

Tel: +46 (0)702 78 76 20