SMS - Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen

Många Nordiska städer står inför förtätningsprocesser som ställer ökade krav på hållbar utveckling. Eftersom städerna som tillväxtcentra drar med sig omgivande områden bidrar de till en hållbar och balanserad utveckling av medlemsstaterna inom ÖKS-området och gemenskapen i stort. Därför är det viktigt att ha en helhetsorienterad syn på utveckling, och att hitta gemensamma strategier för att arbeta med hållbar stadsutveckling inom Kattegatt/Skagerak området.

SMS syftar till att finna metoder för att arbeta systematiskt med den sociala dimensionen i planprocessen. Under det förberedande projektet kommer partnerna att utbyta erfarenheter och ”best practice” samt vidareutveckla metoder för medborgardialog när det gäller hållbar stadsutveckling. 

Fakta om projektet

Kontakt:

Malin Uller

malin.uller@lundby.goteborg.se

+46 31 3657075

Projektet bidrager til at: Binda regionen samman

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs stad

Norsk Prosjekteier: Vest-Agder Fylkeskommune

Projektpartnere: Halmstads kommun, Göteborgs stad Trafikkontoret, Fredrikstad kommun, Göteborgs Stad Majorna, Göteborgs Stad Linnéstaden, Göteborgs Stad Lundby

Projektperiode: 26 april 2010 - 30 sept 2009[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 800 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 16 342 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 4 282 EUR

Kontakt: Malin Uller

E-mail: malin.uller@lundby.goteborg.se

Tel: +46 31 3657075