SOLar Energy Network - SOLEN

Skandinavien er blandt de nationer der er længst fremme med solenergiteknik, men skandinaviske solenergiteknikvirksomheder savner et tilstrækkeligt stort hjemmemarked. SOLEN ser et behov for at skabe indsatser som fremmer det grænseregionale solenergimarked, blandt andet et øget vidensniveau hos professionelle bestillere, forenklede former for investering i solenergi og udbytte af erfaringer/”best practice” mellem landene. Målet er at danne et partnerskab bestående af private aktører, offentlige aktører og aktører fra forskningsverdenen (Triple Helix). Målet er endvidere at lægge grunden til en fælles solenergitilvækst-profil for ÖKS-området. Det forberedende projekt skal sikre at kompetence og tidligere indsatser på regionalt/nationalt niveau tages til vare i et hovedprojekt, skabe et stabilt og bredt partnerskab og udvikle projektindholdet for et hovedprojekt. 

Fakta om projektet

Kontakt:

Kristina Käck

kristina.kack@vgregion.se

+46 (0)709468264

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Lead Partner: Västra Götalands regionen

Projektpartnere: Malmö Stad, Energikontoret Skåne, Energibyen Frederikshavn/Frederikshavns Kommune, Hållbar Utveckling Väst

Projektperiode: 24 januar 2010 – 15 september 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Kristina Käck

E-mail: kristina.kack@vgregion.se

Tel: +46 (0)709468264